Przedszkole nr 10 w Malborku
Strona głowna  /  REGULAMIN WYCIECZKI
REGULAMIN WYCIECZKI

  REGULAMIN

WYCIECZKI   AUTOKAROWEJ

ORGANIZOWANEJ  DLA WYCHOWANKÓW   PRZEDSZKOLA  NR  10  W  MALBORKU


Obowiązki opiekuna:

1. Opieka nad powierzonymi dziećmi.
2. Uzyskanie przez opiekunów zgody pisemnej rodziców na udział dziecka w wycieczce.           
3. Sprawdzenie stanu liczbowego uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu
    oraz po przybyciu do punktu docelowego.
4. Opiekun współdziała z kierownikiem, sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu
    z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
5. Przekazuje rodzicom kontaktowy nr telefonu.


Obowiązki uczestników:

1. Punktualne przybycie na miejsce przed odjazdem.
2. Wykonywanie poleceń  kierownika wycieczki i opiekunów.                                                                         
 3. Zgłaszanie opiekunowi  złego samopoczucia.
4. W czasie jazdy bezwzględny zakaz spacerowania po autokarze,  stawania na siedzeniach,  wychylania się przez okno czy  zaśmiecania pojazdu; uczestnik w czasie podróży powinien siedzieć, opierając się plecami o oparcie.
  5. Zakaz  oddalania się od grupy w czasie postoju.

Obowiązki rodziców:

1. Poinformowanie dziecka o bezwzględnym wykonywaniu poleceń opiekunów.
2. W wycieczce biorą udział dzieci zdrowe – pozostawienie chorego dziecka w domu.                                                                                 
3. Jedynie w przypadku choroby lokomocyjnej dziecka, rodzic powinien podać dziecku lek przed wyjazdem   i zgłosić ten fakt opiekunowi oraz ustalić formę podania leku.                                                                               
4. Zapoznanie się  z programem wycieczki, terminem wyjazdu i powrotu.  
6.  Udzielenie pisemnej zgody na udział dziecka  w wycieczce.           
7. Osobiste przekazanie dziecka pod opiekę przed wyznaczoną godziną odjazdu oraz osobiste odebranie dziecka z przedszkola po zakończeniu wycieczki, najpóźniej  do godz. 16.30
 
 

Opieka i bezpieczeństwo:

1. Opiekę nad organizacją wycieczki  sprawuje kierownik wycieczki, a opiekę nad dziećmi  opiekunowie    grupy.
2. Ustala się liczbę opiekunów - na dziesięcioro dzieci jeden opiekun.
3. Na prośbę kierownika dyrektor może zwiększyć liczbę opiekunów dla konkretnej grupy.            
 4.Rodzice lub Rada Rodziców mogą prosić odpowiednie służby Policji o sprawdzenie dokumentacji, stanu technicznego pojazdu i kierowcy przed wyjazdem.

Pełen Regulamin spacerów i wycieczek znajduje się na stronie Bip Przedszkola nr 10 pod adresem:  http://p10malbork.bipdlaszkół.pl


Ostatnia aktualizacja: 2020-03-12