Przedszkole nr 10 w Malborku
Strona głowna  /  Rajd Rowerowy
Rajd Rowerowy

Uczestnicy Rajdu powinni zapoznać się z  REGULAMINEM   RAJDU  ROWEROWEGO  i potwierdzic jego znajomość na liście w Przedszkolu. 

 

Uczestnicy Rajdu indywidualnie zaopatrują się w kiełbasę i pieczywo na ognisko. Ognisko, naczynia jednorazowe, napoje  i atrakcje dla dzieci będą sfinansowane ze środków Rady Rodziców.

 

REGULAMIN

X PRZEDSZKOLNEGO RAJDU ROWEROWEGO

PRZEDSZKOLA NR 10 W MALBORKU

 1. Cel rajdu:
 1. Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia,
 2. Integracja rodzin, konsolidacja więzi rodzinnych poprzez rekreację,
 3. Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny,
 4. Propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci.

 

 1. Organizator rajdu: Przedszkole nr 10 w Malborku
 2. Termin rajdu: 06.06.2019 r. (czwartek)
 3. Organizacja rajdu:

Zbiórka – bulwar nad Nogatem przy Szkole Łacińskiejogodz. 16.20

Trasa rajdu:

 1. Start spod Szkoły Łacińskiej  nad Nogatem godz. 16.30 
 2. Przejazd ścieżką rowerową wzdłuż Nogatu w kierunku OSiR – u.

 

 1. Warunki uczestnictwa:
 1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny
  w Przedszkolu nr 10 na tablicy ogłoszeń.
 2. Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach,
 3. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.
 4. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.

 

 1. Zasady zachowania uczestników rajdu:

Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem,
 2. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
 3. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!
 4. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego, odblasków.
 5. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
 6. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
 7. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
 8. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
 9. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
 10. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się
  o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
 11. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.
 12. Przed wyruszeniem omówiona zostanie  trasa przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia,
 13. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Uwaga: na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.

 1. Na trasie zabrania się:
 1. spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 2. zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
 3. niszczenia przyrody,
 4. indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
 5. głośnego zachowywania się,
 6. zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.
 1. Odpowiedzialność organizatora
 1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 2.  Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje
  na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
 4. Organizator przewiduje atrakcje:
 • Ognisko,
 • zabawy integracyjne dla dzieci i rodziców,
 • konkursy z nagrodami.

 

 1. Postanowienia końcowe:
 1. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,
 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-06-03