To takie proste!
Przedszkole nr 10 w Malborku
Strona głowna  /  SMERFY
SMERFY
MARZEC
topniejacy-balwanek-gif-1     
 
 
TEMATY KOMPLEKSOWE:

Szukamy wiosny

Woda i słońce

Powroty ptaków

Czy to już wiosna?

 
 
WYDARZENIA W MARCU:
Wycieczka do Muzeum Zamkowego 12.03.
Wizyta w Szkole Łacińskiej
Powitanie wiosny z Marzanną
 
 
 

Podobny obraz

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA LUTY:

- rozwijanie umiejętności czytania sylab, wyrazów i prostych zdań

- zapoznanie z wyglądem litery g, G małej i wielkiej, pisanej i drukowanej

- zapoznanie z wyglądem litery w, W małej i wielkiej, pisanej i drukowanej

- zapoznanie z wyglądem litery c, C małej i wielkiej, pisanej i drukowanej

- rozwijanie procesów poznawczych: analizy i syntezy słuchowej

- wzbogacenie wiadomosci na temat oznak wczesnej wiosny

- doskonalenie sprawności manualnej

-ćwiczenie mięśni narządów mowy

-przygotowanie dzieci do nauki pisania w liniaturze

-zwrócenie uwagi na używanie przez dzieci form grzecznościowych

-rozwijanie wyobraźni, skupienia uwagi oraz  umiejętności śledzenia rozwijającej się akcji

-rozwijanie słuchu i pamięci muzycznej i wyobraźni muzycznej

- rozwijanie uwagi i koncentracji u dzieci

- wdrażanie do cichej zabawy

-rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 9,

-utrwalenie znaków matematycznych:  + , - , < , > , =  w działaniach matematycznych

-kształcenie precyzji ruchów rąk podczas rysowania.

-kształcenie umiejętności pracy w zespole

-porozumiewanie się  z kolegami umiarkowanym głosem, bez krzyku

 -rozwijanie umiejętności udzielania odpowiedzi na pytania

 

 

PIOSENKA DO NAUKI:  

"Maszeruje wiosna"

1. Tam daleko gdzie wysoka sosna, maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki i jeden warkoczyk krótki.

Ref. Maszeruje wiosna i ptaki wokoło lecą i świergocą głośno i wesoło
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat gdy go w górę wznosi zielenieje świat.

2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, na ramieniu mała torebeczkę.
Chętnie żuje gumę i robi balony, a z nich każdy jest zielony.

Ref. Maszeruje .....

3. Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas, każda trawka chce być już zielona.
Gdybyś zapomniała inną droga poszła, zima by została mroźna.

Ref. Maszeruje

 

ZAPRASZAMY RODZICÓW DO CZYTANIA DZIECIOM  W PRZEDSZKOLU
CODZIENNIE W GODZINACH 13.00 - 14.00 
 
        
Podobny obraz
       
    
 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-03-21