Kontakt
Przedszkole nr 10 w Malborku
Strona głowna  /  SMERFY
SMERFY
 
Znalezione obrazy dla zapytania smerfy gify     
LISTOPAD Znalezione obrazy dla zapytania listki gify ruchome
 
TEMATY KOMPLEKSOWE
 •   LISTOPADOWE WSPOMNIENIA        
 • JESIENNA  POGODA   
 • ZWIERZĘTA DOMOWE 
 • ZIMNO,CORAZ ZIMNIEJ

                    Podobny obraz      Podobny obraz                   

WYDARZENIA:  

 • MIĘDZYPRZEDSZKOLNY TURNIEJ GRY W WARCABY - 6.11.19
 • ZAJĘCIA EDUKACYJNE W ZAMKU - 12.11.19
 • ZAJĘCIA INTEGRACYJNE Z RODZICAMI
 • SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKÓW - RAMBIT - 23.11.19
 • SPOTKANIE Z RODZICAMI NA TEMAT DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ

Podobny obraz

PIOSENKA DO NAUKI: 

Listopadowa piosenka  sł. A. Galica,   muz. T. Pobisiak

Płyną niebem ciemne chmury, wiatr w kominie śpiewa

I ostatnie złote liście opadają z drzewa.

Ref. Listopadowa piosenka, jak deszczu kropelka.

        Listopadowa piosenka,

        kap, kap, kap.

 Już listopad wieje chłodem, kropi zimnym deszczem.

W parku trzęsą się chochoły, jakby miały dreszcze.

Ref. .....

 Pan Listopad swój parasol mocno w ręce trzyma

I powiada, że niedługo przyjdzie do nas zima.

Ref..........

 
Znalezione obrazy dla zapytania smerfy gifyZnalezione obrazy dla zapytania smerfy gifyZnalezione obrazy dla zapytania smerfy gify
 
WIERSZ DO NAUKI:

Nasze polskie ABC -  Zbigniew Stawski)

Już w przedszkolu dzieci wiedzą,
co to Wisła, co to Bałtyk.
Że na Śląsku leży węgiel,
a znów góry, to są Tatry.
Taki polski elementarz,
raz zobaczysz i pamiętasz.

Nasze polskie ABC
Każde dziecko o nim wie.
Wchodzi w głowę,
wchodzi w serce,
jak literka po literce.
Coraz lepiej czytasz je,
nasze polskie ABC
 
Znalezione obrazy dla zapytania listopad gif

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE :

 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie informacji o relacjach rodzinnych, doskonalenie czytania metodą sylabową, wprowadzenie litery M, m jak mapa;
 • kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina;  rozwijanie percepcji wzrokowej, utrwalenie określeń najmłodszy, najstarszy, starszy od, młodszy od;
 • kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, rozwijanie percepcji wzrokowej; stosowanie określeń ilustrujących następstwo czasu: wcześniej, później, na początku, następnie, na końcu; wprowadzenie cyfry i liczby 3;
 • kształtowanie poczucia przynależności do rodziny; rozwijanie percepcji słuchowej; ćwiczenie narządów artykulacyjnych;
 • kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina; rozwijanie percepcji wzrokowej; rozwijanie słownika czynnego o pojęcie drzewo genealogiczne; doskonalenie umiejętności tworzenia drzewa genealogicznego swojej rodziny;
 • poszerzanie wiedzy dotyczącej obiegowego ruchu ziemi, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie przemienności rytmu dzień – noc;
 • poznanie zjawiska skraplania się pary wodnej i jego skutków dla środowiska przyrodniczego; rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie na podstawie doświadczeń z wodą, rozwijanie myślenia operacyjnego – badanie stałości objętości płynów;
 • utrwalanie pojęć związanych ze zmianami pogody w cyklu pór roku, rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach dotyczących jesienniej pogody, wprowadzenie litery T, t jak termometr;
 • kształtowanie rozumienia pojęcia prognoza pogody, odczytywanie i zapisywanie obserwacji dotyczących zjawisk atmosferycznych, ćwiczenie umiejętności prezentowania swojej pracy na forum grupy;
 • samodzielne wyszukiwanie informacji o zwierzętach domowych z różnych źródeł; wprowadzenie litery D, d na przykładzie wyrazu deska;
 • poszerzanie wiedzy na temat klasyfikacji zwierząt (ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby); rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów; wprowadzenie cyfry i liczby 4;
 • kształtowanie odpowiedzialności związanej z opieką nad zwierzętami domowymi; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami domowymi;
 • kształtowanie wrażliwości i empatii w stosunku do zwierząt; wskazywanie podobieństw pomiędzy ilustracjami obrazującymi pracę weterynarza;
 • rozwijanie poczucia wspólnoty, integrowanie grupy przedszkolnej; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odtwarzanie rytmów 3–4 elementowych słuchowo-ruchowych; utrwalenie informacji o niedźwiedziach jako dzikich zwierzętach (bezpieczeństwo); rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach; doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego – układanie historii na zadany temat;
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego korzystania z książek i ilustracji, kształtowanie odpowiedzialności za własną pracę; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami zasypiającymi na zimę; wprowadzenie cyfry i liczby 5;
 • utrwalanie informacji o zwierzętach gromadzących zapasy na zimę; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie litery Y, y jak w wyrazie buty;
 • rozpoznawanie i nazywanie ptaków pozostających na zimę w Polsce oraz przylatujących podczas zimy; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy obrazkami i wyrazami;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odczytywanie map i planów, zaznaczanie biegunów na globusie; rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na obu biegunach; rozwijanie pamięci wzrokowej poprzez odtwarzanie obrazków;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności i empatii w stosunku do zwierząt; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników porządkowych.

Znalezione obrazy dla zapytania listki gify ruchome

 

ZAPRASZAMY RODZICÓW DO CZYTANIA DZIECIOM  W PRZEDSZKOLU
CODZIENNIE W GODZINACH 13.00 - 14.00 

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-03