Przedszkole nr 10 w Malborku
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 
 
 
MISJA PRZEDSZKOLA
 
„Nasze dzieci poprzez akceptację  i indwidualne podejście oraz zabawę  i współczesne tendencje w pedagogice przedszkolnej otrzymają doświadczenie i wiedzę, na bazie których będą mogły zbudować swoją późniejszą edukację i osiągnąć sukces.”    
 
 
 NASZE PRZEDSZKOLE 

 Przedszkole nr 10 znajduje się  w śródmieściu Malborka. Jest budynkiem wolnostojącym, jednopiętrowym, otoczonym zielenią. W ogrodzie przedszkolnym rosną kilkudziesięcioletnie lipy, jarzębiny, brzozy i modrzewie. Ogród jest wyposażony w nowy i bezpieczny sprzęt do zabaw. W budynku znajdują się: cztery estetycznie wyposażone sale poszczególnych grup wiekowych, sala do rytmiki oraz szatnia, pokój socjalny, gabinet dyrektora, pokój dydaktyczny do terapii logopedycznej i terapeutycznej, kuchnia i trzy łazienki.

 

KIERUNKI PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/20:

1.Rozwijanie umiejętności matematycznych, językowych oraz usprawnianie aparatu mowy poprzez udział dzieci w zajęciach rytmicznych z elementami logorytmiki.

2.Budowanie pozytywnych i odpowiednich postaw w zakresie codziennego używania mediów cyfrowych wśród najmłodszych poprzez alternatywne formy spędzania czasu wolnego we współpracy z rodzicami.

    
 
 
  
Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach:   6.30   -   16.30 
 
W roku szkolnym 2018/2019   prowadzimy zajęcia w następujących grupach wiekowych:
 
3 - latki grupa  „Biedronki”
Nauczyciele:  p. Mariola L.
                       p. Agnieszka J.
                        p. Jolanta T.
 
 
 4 -  latki grupa "Motylki"
Nauczyciele:  p. Teresa W.   
                    p. Agnieszka J.
                  p. Jolanta T.
 
 
 4-5 - latki grupa „Krasnoludki” 
Nauczyciele:  p. Marta Ch.
                                  p. Agnieszka Cz.P.
                      p. Jolanta T.
 
 
   6 - latki grupa „Smerfy”
Nauczyciele: p. Tatiana J.
                                  p. Agnieszka Cz.P.
                      p. Jolanta T.
 
 
 
PERSONEL PLACÓWKI:
Kadrę pedagogiczną tworzy 7 nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz katecheta, logopeda, surdopedagog, rytmik;
Pozostały personel: pomoc nauczyciela, intendent, kucharz i pomoc kucharza, woźne oddziałowe, woźny.
 
  
Rodzice mają prawo do uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka.
 
Codziennie u nauczycielek rodzice mogą uzyskać odpowiedzi na bieżące problemy podczas przyprowadzania lub odbierania dziecka z przedszkola.  Przy zaistnieniu potrzeby przeprowadzenia dłuższej rozmowy, w celu zapewnienia odpowiednich dla niej warunków i czasu, rodzice proszeni są o ustalanie rozmowy na godzinę 
i dzień odpowiedni dla obu stron. Z pewnością będzie to czas po godzinach pracy dydaktycznej nauczyciela. Podobne zasady dotyczą rozmów z dyrektorem przedszkola.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.
 
  
 
Aktualna odpłatność za przedszkole wynosi:
 
1) dzienna stawka żywieniowa za 3 posiłki - 6,50,- zł (obowiązuje od dnia 01.10.2017 r.)
2) za każdą rozpoczętą godzinę powyżej pięciu bezpłatnych godzin  1 zł 
    
 Z wnoszenia opłaty za pobyt w przedszkolu zwolnione są:
 1. dzieci sześcioletnie odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;
 2. dzieci posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym;
 3. dzieci z rodzin wielodzietnych.

3) termin płatności za usługi przedszkolne - do 10-go każdego miesiąca  na konta bankowe:

   -  opłata za wyżywienie płatna "z góry" :   64 1020 1778 0000 2702 0150 2673

   -  opłata za pobyt płatna  "z dołu" :           57 1020 1778 0000 2002 0150 2657

 
RAMOWY ROZKŁAD DNIA
 
6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, aktywność plastyczna dzieci.  
 
8.00  - 8.15  ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania.
 
8.15 – 9.00  Śniadanie, przygotowanie do zajęć wychowawczo – dydaktycznych.
 
9.00 – 9.40   Dwa zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, w przerwie czynności przygotowujące i higieniczne - grupa "Biedronki" 
 
9.00 – 9.50 Dwa zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, w przerwie czynności przygotowujące i higieniczne - grupa "Motylki" i "Krasnoludki"
 
9.00 – 10.10 Dwa zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, w przerwie czynności przygotowujące i higieniczne - grupa   
                      "Smerfy"
 
ok. 10.15    Drugie śniadanie
 
10.30 - 11.45 Zabawy dowolne w sali,  praca indywidualna, praca wyrównawcza, terapeutyczna,  spacery, pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym
 
11.30  Obiad w grupie "Biedronki"
 
11.45 – 12.00 czynności porządkowo – gospodarcze, zabawa ruchowa, czynności higieniczne 
 
12.00 – 12.30  Obiad w grupach: "Motylki", "Krasnoludki", "Smerfy"
 
12.15 - 13.50  "Biedronki" – leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej lub bajce.
 
"Motylki", "Smerfy" i "Krasnoludki"– odpoczynek: słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy wyciszające, słuchanie czytanych bajek, praca  indywidualna, zespołowa, zabawy dowolne.
 
14.00 – 14.30    Zabawa ruchowa, mycie rąk, podwieczorek
 
14.30 – 16.30    Zabawy dowolne, zajęcia dodatkowe, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci. 
 
 
 
 
 
 ZAJĘCIA DODATKOWE BEZPŁATNE W ROKU SZKOLNYM 2019/20
 
 • RYTMIKA  z elementami logorytmiki - dla wszystkich grup 1 x w tygodniu
 • RELIGIA - 1 x w tygodniu ("Smerfy", "Krasnoludki" w piątek)
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA - badania przesiewowe dla wszystkich grup we wrześniu; terapia indywidualna ( wg potrzeb)
 • JĘZYK ANGIELSKI - dla wszystkich grup 2 razy w tygodniu:
            poniedziałek i środa godz. 8.30 - 9.00 grupa "Smerfy"
            wtorek i czwartek  godz. 8.30 - 9.00 grupa "Krasnoludki"
            poniedziałek i czwartek godz. 9.00 -  9.15 grupa "Biedronki"
            środa  godz. 9.00 - 9.20  i piątek godz. 8.30 - 9.00  grupa "Motylki"
 
 
 
 
KALENDARZ IMPREZ W ROKU SZKOLNYM 2019/20
 • spotkanie z policjantem
 • sprzątanie świata
 • pasowanie na starszaka
 • Bal grzybowy
 •  Urodziny Książkowego Misia
 • Andrzejki
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Spotkanie wigilijne - jasełka
 • Bal Karnawałowy
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Galeria Przedszkolna "Uśmiech"
 • Bal Eko - Ludka i Święto Ziemi
 • Dzień Matki i Ojca
 • Dzień Dziecka
 • Wycieczka autokarowa
 • Rajd Rowerowy
 • Dzień Uśmiechu - zakończenie roku
 • Pożegnanie Starszaków
 •  
 
    
      
 
 
  
 
 
 

"DZIEŃ ZABAWKI W NASZYM PRZEDSZKOLU" - TO KAŻDY PIĄTEK

Przypominamy, że piątek jest dniem, w krórym dziecko może przynieść z domu do przedszkola swoją zabawkę - jedną, o niskiej wartości materialnej.

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-12-24