To takie proste!
Przedszkole nr 10 w Malborku
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 
 
 
MISJA PRZEDSZKOLA
 
„Nasze dzieci poprzez akceptację  i indwidualne podejście oraz zabawę  i współczesne tendencje w pedagogice przedszkolnej otrzymają doświadczenie i wiedzę, na bazie których będą mogły zbudować swoją późniejszą edukację i osiągnąć sukces.”    
 
 
 NASZE PRZEDSZKOLE 

 Przedszkole nr 10 znajduje się  w śródmieściu Malborka. Jest budynkiem wolnostojącym, jednopiętrowym, otoczonym zielenią. W ogrodzie przedszkolnym rosną kilkudziesięcioletnie lipy, jarzębiny, brzozy i modrzewie. Ogród jest wyposażony w nowy i bezpieczny sprzęt do zabaw. W budynku znajdują się: cztery estetycznie wyposażone sale poszczególnych grup wiekowych, sala do rytmiki oraz szatnia, pokój socjalny, gabinet dyrektora, pokój dydaktyczny do terapii logopedycznej i terapeutycznej, kuchnia i trzy łazienki.

 

KIERUNKI PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/18:
1. Rozwijanie koncentracji uwagi i spostrzegawczości u dzieci na różnym poziomie wiekowym niezbędnych do nauki czytania.
2. Zachęcanie dzieci do wiekszej aktywności ruchowej poprzez uatrakcyjnianie zajęć i zabaw ciekawymi formami w ciągu całego roku szkolnego we współpracy z rodzicami.
    
 
 
  
Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach:   6.30   -   16.30 
 
W roku szkolnym 2017/2018   prowadzimy zajęcia w następujących grupach wiekowych:
 
3 - latki grupa  „Biedronki”
 
mgr Marta Chrzanowska
mgr Agnieszka Ziętko
mgr Jolanta Truszczyńska
Marta Bukiewicz - pomoc nauczyciela
 
 
 4 - 5  latki grupa "Motylki"
mgr Agnieszka Czechowska - Piękoś (urlop zdrowotny -
mgr Justyna Wierzbicka zastępstwo)
mgr Agnieszka Ziętko
mgr Jolanta Truszczyńska
 
 
 5 - latki grupa „Krasnoludki”
mgr Tatiana Jankiewicz  (urlop zdrowotny -
lic. Agata Chrząstek  -  zastępstwo)
mgr Mariola Lange
mgr Jolanta Truszczyńska
 
 
   6 - latki grupa „Smerfy”
mgr Teresa Wdowiak
lic. Agata Chrząstek
mgr Jolanta Truszczyńska 
 
 
 
PERSONEL PLACÓWKI
 
mgr Jolanta Truszczyńska  –  dyrektor Przedszkola nr 10  studia wyższe magisterskie w zakresie wczesnej edukacji; studia podyplomowe "Organizacja i Zarządzanie Oświatą" oraz studia podyplomowe "Lider zarządzania"; studia podyplomowe "Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej"; nauczyciel dyplomowany. 
 
mgr Agnieszka Czechowska – Piękoś   studia wyższe magisterskie  w zakresie wczesnej edukacji; kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej; nauczyciel dyplomowany. 
mgr Tatiana Jankiewicz  Studium Nauczycielskie "Wychowanie przedszkolne"; studia wyższe magisterskie Filologia Polska; kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej; nauczyciel dyplomowany. 
mgr Mariola Lange Studium Nauczycielskie "Wychowanie przedszkolne"; studia wyższe pedagogiczne: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna; studia podyplomowe: Diagnoza i terapia pedagogiczna; nauczyciel mianowany.

mgr Teresa Wdowiak Studium Nauczycielskie "Wychowanie przedszkolne"; studia wyższe magisterskie w zakresie  edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej; nauczyciel dyplomowany.

mgr Marta Chrzanowska licencjat - pedagogika opiekuńcza; studia magisterskie - pedagogika społeczno-rodzinna; studia podyplomowe - zintegrowane nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne; studia podyplomowe - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; nauczyciel kontraktowy. 

mgr Agnieszka Ziętko licencjat- zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną; studia magisterskie - terapia pedagogiczna; nauczyciel stażysta. 

mgr Justyna Wierzbicka  studia magisterskie - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna; nauczyciel stażysta. 

lic.  Agata Chrząstek  studia dzienne l stopnia - wczesna edukacja z terapią pedagogiczną; studia mgr II stopnia - pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną ( w trakcie realizacji); szkoła muzyczna II stopnia - tytuł zawodowego muzyka (flet poprzeczny)

mgr Jolanta Truszczyńska - j. angielski - prowadzi zajęcia we wszystkich grupach.
mgr Renata Kusiak   – katecheta - prowadzi zajęcia z religii w grupach dzieci  5, 6  -letnich
mgr Magdalena Guzow - prowadzi terapię logopedyczną indywidualną.
mgr Iwona Piechowska - logopeda, surdopedagog; prowadzi indywidualna terapię logopedyczną
mgr Dorota Grochecka -  nauczyciel z wykształceniem muzycznym - prowadzi zajęcia  grupowe z elementami logorytmiki.
 
 
Personel obsługi:     
 
pomoc nauczyciela - Marta Bukiewicz
 
woźne oddziałowe:
 • Justyna Matysiak
 • Beata Kosobucka
 • Mirosława Tubiak
intendent - Magdalena Gralewska
kucharz - mgr Agnieszka Paduszek
pomoc kuchenna - Barbara Reszka
 
woźny  - Marian Lisiecki
 
 
  
Rodzice mają prawo do uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka.
 
Codziennie u nauczycielek rodzice mogą uzyskać odpowiedzi na bieżące problemy podczas przyprowadzania lub odbierania dziecka z przedszkola.  Przy zaistnieniu potrzeby przeprowadzenia dłuższej rozmowy, w celu zapewnienia odpowiednich dla niej warunków i czasu, rodzice proszeni są o ustalanie rozmowy na godzinę 
i dzień odpowiedni dla obu stron. Z pewnością będzie to czas po godzinach pracy dydaktycznej nauczyciela. Podobne zasady dotyczą rozmów z dyrektorem przedszkola.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.
 
  
 
Aktualna odpłatność za przedszkole wynosi:
 
1) dzienna stawka żywieniowa za 3 posiłki - 6,50,- zł (obowiązuje od dnia 01.10.2017 r.)
2) za każdą rozpoczętą godzinę powyżej pięciu bezpłatnych godzin*:
    - za pierwsze dziecko - 1,00,- zł   
    - za drugie i kolejne dziecko z rodziny - 0,50,- zł

* bezpłatne godziny: 7.30 - 12.30
 Z wnoszenia opłaty za pobyt w przedszkolu zwolnione są:
 1. dzieci sześcioletnie odbywające obowiazkowe roczne przygotowanie przedszkolne;
 2. dzieci posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym;
 3. dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

3) termin płatności za usługi przedszkolne - do 10-go każdego miesiąca (płatność z góry) na konta bankowe:

   -  opłata za wyżywienie: 98 1060 0076 0000 3210 0019 8048

   -  opłata za pobyt:          50 1060 0076 0000 3210 0019 3577

 
RAMOWY ROZKŁAD DNIA
 
6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, aktywność plastyczna dzieci.  
 
8.00  - 8.15  ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania.
 
8.20 – 9.00  Śniadanie, przygotowanie do zajęć wychowawczo – dydaktycznych.
 
9.00 – 9.40   Dwa zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, w przerwie czynności przygotowujące i higieniczne - grupa "Biedronki" i "Motylki" 
 
9.00 – 9.50 Dwa zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, w przerwie czynności przygotowujące i higieniczne - grupa "Krasnoludki"
 
9.00 – 10.10 Dwa zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, w przerwie czynności przygotowujące i higieniczne - grupa   
                      "Smerfy"
 
ok. 10.15    Drugie śniadanie
 
10.30 - 11.45 Zabawy dowolne w sali,  praca indywidualna, praca wyrównawcza, terapeutyczna,  spacery, pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym
 
11.30  Obiad w grupie "Biedronki"
 
11.45 – 12.00 czynności porządkowo – gospodarcze, zabawa ruchowa, czynności higieniczne 
 
12.00 – 12.30  Obiad w grupach: "Motylki", "Krasnoludki", "Smerfy"
 
12.15 - 13.50  "Biedronki" – leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej lub bajce.
 
"Motylki", "Smerfy" i "Krasnoludki"– odpoczynek: słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy wyciszające, słuchanie czytanych bajek, praca  indywidualna, zespołowa, zabawy dowolne.
 
14.00 – 14.30    Zabawa ruchowa, mycie rąk, podwieczorek
 
14.30 – 16.30    Zabawy dowolne, zajęcia dodatkowe, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci. 
 
 
 
 
 
 ZAJĘCIA DODATKOWE BEZPŁATNE W ROKU SZKOLNYM 2017/18
 
 • RYTMIKA  z elementami logorytmiki - dla wszystkich grup 1 x w tygodniu  ( poniedziałek od godz. 8.45)
 • ZUMBA - 1 x w tygodniu ("Smerfy", "Krasnoludki" I "Motylki" 
 • RELIGIA - 1 x w tygodniu ("Smerfy", "Krasnoludki" w piątek)
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA - badania przesiewowe dla wszystkich grup we wrześniu; terapia indywidualna ( wg potrzeb) w środy (7.30 - 11.30)
 • JĘZYK ANGIELSKI - dla wszystkich grup 2 razy w tygodniu:
            poniedziałek i środa godz. 8.30 - 9.00 grupa "Smerfy"
            wtorek i czwartek  godz. 8.30 - 9.00 grupa "Krasnoludki"
            poniedziałek i środa godz. 9.00 -  9.15 grupa "Biedronki"
            wtorek  godz. 9.00 - 9.30  i piątek godz. 8.30 - 9.00  grupa "Motylki"
 
 
 
 
KALENDARZ IMPREZ W ROKU SZKOLNYM 2017/18
 • spotkanie z policjantem
 • sprzątanie świata
 • pasowanie na starszaka
 • Bal Jesieni
 •  Urodziny Książkowego Misia
 • Andrzejki
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Spotkanie wigilijne - jasełka
 • Bal Karnawałowy
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Galeria Przedszkolna "Uśmiech"
 • Bal Eko - Ludka i Święto Ziemi
 • Dzień Matki i Ojca
 • Dzień Dziecka
 • Wycieczka autokarowa
 • Rajd Rowerowy
 • Dzień Uśmiechu - zakończenie roku
 • Pożegnanie Starszaków
 •  
 
    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-02-14